ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2564 ณ โรงแรมบุรี ศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ( นายวงศกร นุ่นชูคันธ์) เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายของภาครัฐ ในการทำงานกับภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืน”

การประชุมในครั้งนี้ มีวาระสำคัญ คือ วาระการเลือกตั้งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 – 2565 (สมัย 19) ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านพาณิชย์จังหวัดสงขลา (น.ส. ฉัตร์สุดา ชุมแสง) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเลือกตั้งฯ โดยนายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล เป็นผู้เสนอรายชื่อคณะกรรมการหอการค้าปี บริหาร 2564 – 2565 จำนวน 42 ท่าน และมีมติรับรองจากที่ประชุมฯ

ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ได้มีการประชุมคณะกรรมการรับเลือกตั้ง เพื่อเลือกตั้งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่ง นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ได้รับคะแนนโหวตจากคณะกรรมการฯ ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาท่านต่อไป

Previous Yec Songkhla เข้าร่วมเวทีหารือความร่วมมือพร้อมด้วย เครือข่ายพันธมิตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ด้านนวัตกรรม

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.