บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designers ปี 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาและประธานคณะกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดสงขลา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล และ นายวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล ผู้บริหารบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมงานพิธีลงนามันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการ Creative Young Designers ปี 2565 ณ กรุงเทพมหานครฯ

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมสัมมนาโครงการสร้างการรับรู้แนวทางการพิจารณาการปฎิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการ Credit Term ในพื้นที่ภาคใต้

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.