คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 -2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2564 -2565 เพื่อหารือและเตรียมงานฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้รับโล่รางวัลหอการค้าจังหวัดสงขลา มี นางฉัตรแก้ว คชเสนี เป็น ประธานกรรมการ ฝ่ายลงทะเบียนและต้อนรับ มี นายประโยชน์ อภิรมย์รักษ์ ประธานกรรมการ และฝ่ายระบบแสง สี เสียง และจัดทำ VTR มี นายชัยวัฒน์ ท่าจีน เป็น ประธานกรรมการ ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.