หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4/2566-2567

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยทีมบริหารหอการค้า และผู้นำองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 4/2566-2567 เพื่อหารือประเด็นเสนอต่อที่ประชุม กรอ.จังหวัดสงขลา และประเด็นเสนอต่อรัฐบาลชุดใหม่

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นายหิรัญวัตติ์ สืบกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ร่วมให้ข้อมูลการขนส่งทางน้ำและโอกาสพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือ Cruise Tourism โดยมี นายธงชัย วาสนารุ่งเรืองสุข ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนา “การพัฒนากระบวนการนำเข้า-ส่งออก ผ่านด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย”

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.