หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา กกร. ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และชมรมธนาคารจังหวัดสงขลา กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา กกร. ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการ กกร.จังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุมฯ และในการประชุมครั้งนี้ ได้เชิญผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เขต 2 สงขลา ร่วมแถลงนโยบายและวิสัยทัศน์ต่อผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังข้อเสนอและแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ณ ห้องเก้าแสน โรงแรมลีการ์เดนส์พลาซ่า หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC SONGKHLA เข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟ ”YEC THALAND INVITATIONAL “ ครั้งที่ 1

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.