หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 3/2566

วันนี้ ( 14 มิถุนายน 2566) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร.จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันจังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 3/2566 เพื่อหารือแนวทางพัฒนาเศรษบนกิจจังหวัดสงขลา และสรุปข้อเสนอจากที่ประชุมคณะกรรมการ กกร. เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา (กรอ.) ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous TCC On-site Visit @ Tops CLUB

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.