ศอ.บต. ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก

ข่าวดี…สำหรับผู้มีใจรักในการทำอาหารฮาลาล และต้องการพัฒนาศักยภาพไปสู่สากล
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สถาบันการอาหารไทย โดยเชฟ ชุมพล แจ้งไพรเตรียมจัดการอบรมหลักสูตร เชฟอาหารไทยฮาลาล ระดับช้างเผือก
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 20 คน
เปิดรับสมัครทางเว๊บไซต์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ http://regist001.sbpac.go.th/regist_chef_halal_add.php…
ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับเชฟอาหารไทยฮาลาล ไปสู่ครัวฮาลาลโลก

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มีนาคม 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.