ขอแสดงความยินดี คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567 (สมัยที่ 20)

ขอแสดงความยินดี
คณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา
ปีบริหาร 2566 – 2567 (สมัยที่ 20)

Previous หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและจับคู่ธุรกิจแบบพุ่งเป้า

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.