ขอแสดงความยินดี กับ “คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง” ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20

ขอแสดงความยินดี กับ
“คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง”
ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 20 ปีบริหาร 2566-2567👏🎉

Previous ศูนย์รับสมัครจังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC เปิดรับสมัครเรียนปริญญาตรี

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.