ขอเชิญรับชม Virtual MOU LIVE Streaming การเปิดตัวความร่วมมือ ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและสนับสนุน SMEs & Startups สู่การระดมทุนใน SME Board”

🖋 ขอเชิญรับชม Virtual MOU LIVE Streaming 🔴 การเปิดตัวความร่วมมือ ระหว่าง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
.
🔺 ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาและสนับสนุน SMEs & Startups สู่การระดมทุนใน SME Board” 🔺พร้อมรับชมเสวนาประเด็นที่น่าสนใจ
.
📍โอกาส SMEs & Startups สู่การระดมทุน SME Board… อีกมิติแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน
.
📍CEO Talk: Build your purpose & Follow your dream
.
📌 ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00–15.30 น.
🔹 ทาง Facebook : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC https://www.facebook.com/utccsmart
📲 เข้าร่วมกิจกรรม https://fb.me/e/5zoEBOxYU
.
.
เปิดตัวความร่วมมือพบกับหลักสูตร EMBRYO Incubation Program มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
🌍 Website : https://embryo.utcc.ac.th
📲 Facebook : www.facebook.com/EmbryobyUTCC
💚 LINE : @ASC.UTCC
.
#VirtualMOU #SET #TCC #UTCC #EMBRYO

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุม กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ครั้งที่3/2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.