ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา
YEC Songkhla คือกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ ภายใต้สังกัดของหอการค้าจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชาวสงขลา โดยมีเป้าหมายเพื่อผลักดัน, ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลา พัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเพิ่มขีดความสามารถ และ โอกาสในการประกอบธุรกิจ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับในการเข้าร่วม YEC Songkhla
🔹โอกาสในการทำความรู้จักกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การต่อยอดทางธุรกิจ
🔹สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้มากมาย กับ guest speaker แนวหน้าระดับประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
🔹มีส่วนร่วมเป็นแกนนำสำคัญในการผลักดันสิ่งใหม่ๆที่สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลา
สิทธิพิเศษสำหรับ สมาชิก YEC Songkhla
🔹เป็นสมาชิก YEC จังหวัดสงขลา ควบคู่กับ สมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา
🔹สร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ทั้งสำหรับ YEC จังหวัดสงขลา และ YEC ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
🔹สิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนสมาชิก (เช่น กิจกรรม Outing, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมสานสัมพันธ์ YEC ของแต่ละภูมิภาค เป็นต้น
🔹สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม YEC Songkhla Orientation day และ กิจกรรมสัมมนาทางด้านธุรกิจอีกมากมาย
🔹สิทธิพิเศษทาง TCC Connect เฉพาะสมาชิกหอการค้าเท่านั้น อาทิ

– ส่วนลด 5-10% ของตั๋วเครื่องบิน และ น้ำหนักสัมภาระฟรีสูงสุดถึง 30 กิโลกรัม ของสายการบินที่เข้าร่วม
– สิทธิประโยชน์สะสมแต้ม 2 เท่า ของ PTT Blue Card, 7-11 , Central Group, SCG Family
– ส่วนลดพิเศษ 15% สำหรับไปรษณีย์ไทย(EMS) และ Flash Express
– ส่วนลดและสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจอื่นๆ พร้อมข่าวสารโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ

สมัครสมาชิก คลิกลิ้งค์👇

สมาชิกใหม่
https://forms.gle/FjLsNKoRTDsma7yP9

มาร่วมกันผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาและพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
#yecsongkhla #YECThailand #yecsongkhla2023 #สงขลาเท่ไทยเท่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.