หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “หอการค้าแคร์” อุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจ.สงขลา พร้อมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.สงขลานครินทร์ และ รพ.มิตรภาพสามัคคี

วันนี้ ( 6 สิงหาคม 2564 ) หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “หอการค้าแคร์” เพื่ออุดหนุนซื้ออาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา และส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่เป็นจุดให้บริการวัคซีน โดยในวันนี้ มีผู้แทนจากหอการค้าฯ คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานโครงการฯ / รองประธานหอการค้าฯ คุณวรัชญ์ ปริสุทธิ์กุล รองประธานกรรมการ คุณสุนีย์ แซ่เจีย คุณธีรพล สองเมือง คุณธีรภาพ ลิ่วลักษณ์ คุณจิตจัณ สาระวิโรจน์ และคุณจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลมิตรภาพสามัคคี ณ จุดให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาล #ขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ
#ขอบคุณมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (บมจ.หาดทิพย์) ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม
#ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน #มื้อพิเศษเพื่อคนพิเศษของเรา….ขอบคุณที่ใส่ใจเรา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “หอการค้าแคร์” อุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจ.สงขลา พร้อมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ และ รพ.ราษฏร์ยินดี

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.