สรุปย่อหลักการสำคัญ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


https://taxc.coj.go.th/th/file/get/file/20190711d57c5aa6f4bf50e504b3183957c7e078111856.pdf

Previous ภาษีซื้อที่ควรรู้ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.