รายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดได้ที่

Province63 Songkhla

Previous Infographic – ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ต่อเศรษฐกิจ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.