ด่านสะเดาต้องไปต่อ หล่อเลี้ยงการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

ด่านสะเดาต้องไปต่อ หล่อเลี้ยงการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

ภาวนิศร์ ชัววัลลี และณิชมล ปัญญาวชิโรกุล ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทย

“ ด่านสะเดา จ.สงขลา เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันยังมีปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ ทั้งด่านสะเดาเดิม และด่านสะเดาแห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งาน
ภาครัฐจึงควรเร่งแก้ปัญหา เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า และรองรับกับการเติบโตในอนาคต ”

ดาวน์โหลดได้ที่

2564 RL Thailand Malaysia Border Trade(SadaoCustoms)

Previous เลือกตั้งประธาน YEC Songkhla ปีบริหาร 2564-2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.