รายงานสถานการณ์ โควิด-19 จังหวัดสงขลา

Songkhla Covid Daily

เป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ให้กับทุกท่านเพื่อที่จะได้ป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 โดยเราได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดส่งขลา

อัพเดทเมื่อ: 2024/06/17 02:08 AM

Thailand

Cases: 4770149
Deaths: 34586
Recovered: 4692636
Active: 42927
Cases Today: 0
Deaths Today: 0
Critical: 0
Tests: 17273454

ลิงค์เป็นประโยชน์สำหรับประชาชนจังหวัดสงขลา

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.