หน้าหลัก ประวัติหอการค้าสงขลา รายนามคณะกรรมการบริหาร ข้อมูลน่าสนใจ ติดต่อเรา
Songkhlachamber
  + ประวัติความเป็นมา
  + ระเบียบข้อบังคับของหอการค้า
  + โครงสร้างการบริหาร
  + วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
  + แผนงานโครงการ
  + กิจกรรมประจำเดือน
  + ทำเนียบสมาชิก
  + ทำเนียบอดีตประธาน
  + ทำเนียบคณะกรรมการ
  + เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน
  + รับรองเอกสารทางการค้า
  + ดาวน์โหลดใบสมัคร
  + สถิติการรับรอง C/O
  + Gallery
  + ติดต่อสอบถาม


 

Copyright ©2008-2009 Songkhla Chamber All rights reserved. https://www.songkhlachamber.org
Tel : 074-246388, 074-246586 Fax 074-429400 || โทร 074-246388, 074-246586 โทรสาร 074-429400
Developed & Designed by : Xnet media Co,.Ltd