Date
April 27, 2023
Time
08:00 - 17:00

📣กลับมาตามคำเรียกร้อง!!!
TCC On-site Visit @ Food Innovations Center บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
📌หอการค้าไทยจัดโครงการ TCC Onsite-Visit เพื่อนำสมาชิกและผู้ประกอบการSME ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบที่ดี (Best Practices) ให้สามารถประยุกต์และนำเทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจไปปรับใช้ และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งถือเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
👉 ในวันที่ 27 เมษายน 2566 TCC On-site Visit : ณ Food Innovations Center บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จ.ปทุมธานี รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น (รอบนี้มีอะไรที่พิเศษ และ Exclusive มากกว่าเดิม)👍
Hightlight
👉บรรยายพิเศษจากผู้บริหารระดับสูง
📍Food Innovations that changed the world
📍ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมด้านอาหาร และกระบวนการทำงานเพื่อตอบโจทย์ SMEs แบบ One Stop Service ตั้งแต่การคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การยืดอายุ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ไปจนถึงการผลิตเป็นสินค้าต้นแบบ (Product Prototype)
📍เทรนด์ด้านนวัตกรรมอาหารในปัจจุบัน และกฎหมายด้านอาหารที่จำเป็น
📣 พร้อมนำคณะฯเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วม Workshop ในห้องปฏิบัติงานจริง
อัตราค่าสมัคร ราคาพิเศษ 2,000 บาท / ครั้ง พิเศษ!! หากเป็นสมาชิกหอการค้าไทย ลดเหลือเพียง 1,500 บาท/ครั้ง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 เมษายน 2566 เท่านั้น สนใจสมัครลงทะเบียน ได้ที่ https://bit.ly/3JP9tYv
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โทรศัพท์ : 02-0186888 ต่อ 3630, 6090, 086-1044039 (พัชรา)
Email : puchara@thaichamber.org

Previous AMAZING THAILAND FUN FEST 2023 @ SONGKHLA

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.