เปิดทำการจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.

ใบสมัครเป็นสมาชิกหอการค้าจังหวัดสงขลา

สมัครในนาม*
ประเภทสมาชิก*

ข้อมูลบุคคล (กรณีบุคคลธรรมดา)

MM slash DD slash YYYY

ข้อมูลบริษัท (กรณีนิติบุคคล)

MM slash DD slash YYYY

ผู้ติดต่อหลัก

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และผู้แทนที่มีอำนาจเต็มใช้สิทธิ์ (ระบุได้ไม่เกิน 2 ชื่อ)

เป็นที่อยู่หลัก

รายละเอียดที่อยู่ข้างต้น

กรณีที่อยู่ไม่ตรง สามารถระบุเพิ่มเติม

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (กรณีนิติบุคคล)

ประเภทธุรกิจ
Max. file size: 2 MB.
จำนวน 1 รูป
Max. file size: 2 MB.
พร้อมเซ็นรับรอง
Max. file size: 2 MB.
พร้อมเซ็นรับรอง
Max. file size: 2 MB.
ที่ออกโดย สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีสมัครประเภทนิติบุคคล)
Max. file size: 2 MB.

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

เวลาทำการ :

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.