Date
July 21, 2021
Time
13:00 - 16:00
Location
ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet

ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2564-2565

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meet

Previous ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2564-2565