ข่าวสารและกิจกรรม

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงื่อนไข ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจําทางประจําจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2566

April 5, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

April 5, 2023
ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ YEC Songkhla เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดสงขลา

April 5, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยประเด็นความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย

April 5, 2023
5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

5 มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

April 5, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Mini อุตสาหกรรม Fair “พาเนล พลัส ปั้นตลาดอินทรีย์คู่ชุมชน”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน Mini อุตสาหกรรม Fair “พาเนล พลัส ปั้นตลาดอินทรีย์คู่ชุมชน”

April 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เชิญสมาชิก และเครือข่ายเข้าร่วม โครงการ “ประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย” โดย TCEP

April 5, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนบริษัทสมาชิก เครือข่ายทั่วประเทศ และบริษัทที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 (ปีที่ 21)

April 4, 2023
สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน มีนาคม 2566

สถิติสินค้านำเข้า-ส่งออกของด่านศุลกากรสะเดา ประจำเดือน มีนาคม 2566

April 4, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงาน ”อนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2566

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงาน ”อนุรักษ์มรดกไทย” ประจำปี 2566

April 4, 2023
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน  UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกท่านเที่่ยวชมงาน UNFOLDING BANGKOK เปิดมุมใหม่กรุงเทพมหานคร

April 4, 2023
เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

เมษาหน้าร้อน ส่วนสงขลา…น่าเที่ยว

April 4, 2023
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMART SME’s OTOP ของดีภาคใต้ชายแดนไทยแลนด์ 5.0

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงาน “เสริมสร้างผู้ประกอบการ SMART SME’s OTOP ของดีภาคใต้ชายแดนไทยแลนด์ 5.0

July 29, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ร่วมประชุมหารือแนวทางการของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

July 27, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา เข้าพบ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนการปฎิรูปเศรษฐกิจจังหวัดสงขลา ตามข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา

July 21, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้)

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ (สำนักงาน กสม. พื้นที่ภาคใต้)

July 20, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน PATA Destination Marketing Forum 2022 จังหวัดสงขลา ครั้งที่2

July 26, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานของหอการค้าปัตตานี ในงาน “หอการค้า ดินเนอร์ คอนเวนชั่น”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานของหอการค้าปัตตานี ในงาน “หอการค้า ดินเนอร์ คอนเวนชั่น”

July 5, 2022
การเเข่งขัน “สุดยอดนักกิน” #ไก่ทอดหาดใหญ่

การเเข่งขัน “สุดยอดนักกิน” #ไก่ทอดหาดใหญ่

June 30, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 (Money Expo Hatyai 2022)

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 12 (Money Expo Hatyai 2022)

July 12, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ” ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้…ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ” ก้าวใหม่เศรษฐกิจการเงินภาคใต้…ปรับกระบวนทัพรับกระแสโลก”

July 11, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม K&K เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 14

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรม K&K เดินวิ่งการกุศล ครั้งที่ 14

July 10, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ 2022 และงาน Street Food Festival 2022@Hatyai ”

หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา จัดงานแถลงข่าว “มหกรรมไก่ทอดหาดใหญ่ 2022 และงาน Street Food Festival 2022@Hatyai ”

June 24, 2022
หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 19 ปี บริหาร 2564 -2565

หอการค้าจังหวัดสงขลาจัดงานสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา สมัยที่ 19 ปี บริหาร 2564 -2565

June 2, 2022
15 Apr

AMAZING THAILAND FUN FEST 2023 @ SONGKHLA

09:00 - 20:00
หาดชลาทัศน์
29 Mar

Motor Show Hatyai 2023

10:00 - 21:00
19 Mar

คอนเสิร์ต “นั่งเล่น On The Road”

17:00 - 23:00
หอศิลป์สงขลา
18 Mar

HaadThip Fan run ชวนวิ่งเป็นคู่ ปี 3

16:00 - 20:00
หาดสมิหลา
18 Mar

ติดTrendFest

15:00 - 22:00
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.