รับรองฐานะทางการเงิน

ให้มากกว่าที่คุณคิด....

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรผู้นำทางเศรษฐกิจของประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และภารกิจประการหนึ่งของหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คือการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับความเชื่อมั่นเป็นที่ยอมรับและได้รับมอบหมายจากภาครัฐ ให้ดำเนินการพิจารณาความน่าเชื่อถือทางธุรกิจของบริษัทสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิโยชน์ ทางด้านภาษีคืนจากกรมสรรพากรและกรมศุลกากรได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.