บทความและFactsheet

10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าระหว่างประเทศ) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าระหว่างประเทศ) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

by adminMarch 14, 2023
10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าชายแดน) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

10 อันดับ สินค้านำเข้า-ส่งออก (การค้าชายแดน) ที่ผ่านด่านศุลกากรจังหวัดสงขลา ประจำเดือนมกราคม 2566

by adminMarch 14, 2023
โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

by adminJuly 17, 2021
ด่านสะเดาต้องไปต่อ หล่อเลี้ยงการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

ด่านสะเดาต้องไปต่อ หล่อเลี้ยงการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย

by adminJune 7, 2021
TOD ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข

TOD ท้องถิ่นไทย ร่วมสร้าง เมืองสร้างสุข

by adminMay 25, 2021
สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก – ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ

สงขลา-สตูล ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก – ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ

by adminMay 25, 2021
รายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2563

รายงานสถิติจังหวัดสงขลา พ.ศ. 2563

by adminMay 25, 2021
Infographic – ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ต่อเศรษฐกิจ

Infographic – ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19ต่อเศรษฐกิจ

by adminMay 25, 2021

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.