YEC สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

YEC สงขลา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว และสนับสนุนไลฟสไตล์ที่หลากหลายของคนสงขลา เพื่อสร้างให้สงขลาเป็นแลนด์มากค์ของกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมลองเล่น กิจกรรมที่ร่วมตัวของคนรักกีฬาทางน้ำและเซิร์ฟ สเก็ต

Previous ธปท. ชี้แจง สว. การออก พ.ร.ก. ฟื้นฟูฯ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.