TCC On-site Visit มาแล้ว.. ครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม ณ จังหวัดชลบุรี

📣TCC On-site Visit มาแล้ว.. ครั้งนี้เราจะพาไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม ณ จังหวัดชลบุรี 📣
📌หอการค้าไทยจัดโครงการ TCC On-site Visit เพื่อนำสมาชิก และผู้ประกอบการ SME ที่สนใจเข้าศึกษาดูงานสถานประกอบการต้นแบบที่ดี (Best Practices) ให้สามารถนำเทคนิควิธีการบริหารจัดการธุรกิจไปปรับใช้ และต่อยอดในการดำเนินธุรกิจของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ถือเป็นการสร้างเครือข่ายธุรกิจร่วมกับบริษัทชั้นนำของประเทศ
👉 วันที่ 23 สิงหาคม 2566 TCC On-site Visit : ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม “ความท้าทายของ CP RAM จนก้าวเป็นที่ 1 ของผู้นำด้านธุรกิจอาหารในร้านสะดวกซื้อ”
‼️ รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น ‼️
Hightlight
📍 เปิดเคล็ดลับและกลยุทธ์บันไดสู่ความสำเร็จของ CP RAM
📍 ผู้นำด้านนวัตกรรมอาหาร สู่ความปรับตัวเพื่ออำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
📍 จุดเด่นของธุรกิจCP RAM ในปัจจุบันและอนาคต เพื่อส่งต่อธุรกิจด้านอาหารให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน
🚩 เยี่ยมชมโมเดลนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิตอาหาร
ค่าสมัครราคาพิเศษ 2,000 บาท/ครั้ง
พิเศษ!! สำหรับสมาชิกหอการค้าไทย เหลือเพียง 1,500 บาท/ครั้ง
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง10 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
ลงทะเบียน >> https://bit.ly/3JP9tYv
เพิ่มเติม: โทร. 02 018 6888 ต่อ 3630, 6090 หรือ 08 6104 4039 (พัชรา)
Email : puchara@thaichamber.org

Previous สิทธิ 2 ต่อจาก True Space สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและเครือข่าย

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.