ขอเชิญสถานประกอบการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living)

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการในเขตพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล เชียงใหม่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช และกาญจนบุรี

สมัครเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนสุขภาวะคนทำงานอย่างมีส่วนร่วม (Healthy Living) รุ่นที่ 2 รับจำนวนจำกัด สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564

Previous โอกาส กับ ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.