หอการค้าจังหวัดสงขลาร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ดร.มาลิน สืบสุข ,นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระธิกุล, นายชัยวัฒน์ ท่าจีน รองประธานกรรมการ และ นางสาวจิตจัณ สาระวิโรจน์ ประธาน YEC ร่วมมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2565 แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสงขลา

 • ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ผู้แทน ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่
 • นส.พิมพ์ศิภัทดิ์ บัณฑิโต ผอ.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.สงขลา
 • นายธีรพงษ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ เขต6
 • ดร.โสภี สงวนดีกุล ผอ.อาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคใต้
 • พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่
 • นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่
 • ผู้แทน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่
 • นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
 • นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา
 • คุณวรรณี พุทธแก้ว รักษาการอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา
 • นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา
 • นายอู๋ ตง เหมย (Mr.Fachry Sulaiman) กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 • นายมูฮำหมัด นิดชวน บิน อบู ยาชิด กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา
 • นายศรัญ นิลพัฒน์ นายกเทศมนตรีนครสงขลา
 • นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นางสุรีพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นายวงศกร นุ่มชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นายวรณัฐฏ์ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
 • นางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงลา
Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.