หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 12 เมษายน 2566 นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา รุ่งโรจน์ สิริโปราณานนท์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยมีนางสาววิลาวรรณ โป้บุญส่ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ด่านพรมแดนสะเดา (ด่านนอก) อ.สะเดา จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา และ YEC จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและจัดกิจกรรม Networking Penang Chinese Chamber of Commerce Young Enterpreneur Section (PCCC YES) With Songkhla Chamber of Commerce

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.