หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นางสุนีย์ แซ่เจีย กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566 โดยมีรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมฑิฆัมพร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา

Previous ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานสถาปนาคณะกรรมการสมาคมเอสเอ็มอี จังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566-2567

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.