หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ นายปฐมพร พริกชู ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา พร้อมคณะฯ เพื่อร่วมหาแนวทางการประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน และรณรงค์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากในปี 2566 ประเทศไทยเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คาดการณ์ประมาณ 25 ล้านคน (นักท่องเที่ยวจีน 5 ล้านคน) ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.