หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือกับ ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อพิจารณาคัดเลือกช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้เปราะบางทางสังคมในพื้นที่ตำบลท่าข้าม โดยทาง อบต.ท่าข้าม ได้คัดเลือกผู้เปราะบางที่สมควรได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จำนวน 2 ราย เพื่อให้หอการค้าฯ พิจารณาคัดเลือกช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย เป็นโครงการนำร่องในระยะเริ่มต้น ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดสงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.