หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน Hatyai Night Run 2023

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการเลขาธิการ และ นายธีรพล สองเมือง กรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน Hatyai Night Run 2023 โดยมี พล.ต.ท. สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ Focus Group เพื่อระดมความคิดเห็นสำหรับดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อมและสรา้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.