หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติงานเปิดตัวขยายเขตของ eatsHUB จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา มอบหมาย นายชัยวัฒน์ ท่าจีน รองประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานส่งเสริมใช้งานและเสริมทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี สาธิตใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ eatsHUB จ.สงขลา ณ ลานกิจกรรม ชั้น3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมสร้างกระบวนการขับเคลื่อนในระดับนโยบายในการเข้าร่วมการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างรรค์ของยูเนสโก

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.