หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จำนวน 14,000 โดส

7 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานกรรมการ ร่วมประชุมหารือการจัดสรรวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา จำนวน 14,000 โดส เริ่มฉีดเข็มแรก (Sinovac) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. – วันที่ 5 พ.ย. 2564 และเข็มที่ 2 (AstraZeneca) วันที่ 8 – 26 พ.ย. 64 ณ ลานกิจกรรม คอนโดอาเซียนพลาซ่า โดยมี ผู้แทนจาก สำนักงานประกันสังคม สาขาหาดใหญ่ และ ผู้แทนจากโรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.