หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566

วันนี้ ( 28 มีนาคม 2566 ) นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือนมีนาคม 2566 โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ได้แนะนำตัวและกล่าววิสัยทัศน์การบริหารหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2566 – 2567 ต่อที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสงขลา เดือนกุมภาพันธ์ 2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.