หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กรรมการ YEC สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยด้านการค้า การลงทุน กับคณะผู้บริหาร PETRONAS กว่า 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา

วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2566 ) นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา นายทรงพล จังศิริวัฒนธำรง นายภควัต ศิริมหาชัย รองประธานฯ นางนฤมล อมรรัตน์วิทยา กรรมการหอการค้า พร้อมด้วย กรรมการ YEC สมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการ ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยด้านการค้า การลงทุน กับคณะผู้บริหาร PETRONAS กว่า 30 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสงขลา ( 24 -25 กุมภาพันธ์ 2566) ณ โรงแรมญันนะตีย์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานความปลอดภัยด้านอาหาร จังหวัดสงขลา ครั้งที่1/2566

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.