หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร. จังหวัดสงขลา ร่วมเข้าพบและแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

วันนี้ 29 ตุลาคม 2564 หอการค้าจังหวัดสงขลา โดย นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) พร้อมด้วย คณะกรรมการ กกร. จังหวัดสงขลา และ ผู้แทนจากองค์กรภาคเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 19 องค์กร ร่วมเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายเจษฎา จิตรัตน์) เพื่อร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมรับฟังนโยบาย แนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ตลอดถึงการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด และกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุม Conference ศาลากลางจังหวัดสงขลา

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน กันยายน 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.