หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม “หอการค้าแคร์” อุดหนุนผู้ประกอบการร้านอาหารในจ.สงขลา พร้อมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ รพ.หาดใหญ่ และ รพ.ราษฏร์ยินดี

วันนี้ ( 3 สิงหาคม 2564 ) หอการค้าจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมโครงการ “หอการค้าแคร์” เพื่ออุดหนุนซื้ออาหารกับผู้ประกอบการร้านอาหารในจังหวัดสงขลา และส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่เป็นจุดให้บริการวัคซีน โดยในวันนี้ มีผู้แทนจากหอการค้าฯ คุณทรงพล จังศิริวัฒนธำรง ประธานโครงการฯ / รองประธานหอการค้าฯ คุณอัญชลี ตันพาณิชรัตนกุล คุณนฤมล อมรรัตน์วิทยา คุณสุนีย์ แซ่เจีย และคุณจิรัสย์ วิศิษฐ์จารุกุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่ม ให้กับ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลราษฏร์ยินดี ณ จุดให้บริการวัคซีนของโรงพยาบาล #ขอบคุณคณะกรรมการหอการค้าฯ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ #-ขอบคุณมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย (บมจ.หาดทิพย์) ให้การสนับสนุนน้ำดื่ม #ขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน #มื้อพิเศษเพื่อคนพิเศษของเรา….ขอบคุณที่ใส่ใจเรา

Previous รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และการค้าระหว่างประเทศจังหวัดสงขลา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.