หอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 1 /2566

วานนี้ ( 16 กุมภาพันธ์ 2566 ) นายธนวัตน์ พูนศิลป์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าฯ และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดสงขลา (กกร.) ครั้งที่ 1 /2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ ให้การต้อนรับและนำเสนอภารกิจ นวัตกรรมและงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมเยี่ยมชมพื้นที่บริการของหน่วยงาน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Previous หอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมหารือการเตรียมจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดสงขลา

Leave Your Comment

พันธมิตรหอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

หอการค้าจังหวัดสงขลา

The Songkhla Chamber of Commerce

สำนักงาน

29 ถ.โชติวิทยะกุล4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

© 2021 The Songkhla Chamber of Commerce. ALL RIGHTS RESERVED.