โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Development Program) การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “SMEs ….วิธีทำเงิน”

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs (SMEs Development Program) การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “SMEs ….วิธีทำเงิน”
วิทยากรประกอบด้วยนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จของประเทศ
ในวันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • 33

  33

 • 01

  01

 • 02

  02

 • 03

  03

 • 04

  04

 • 05

  05

 • 06

  06

 • 07

  07

 • 08

  08

 • 09

  09

 • 10

  10

 • 11

  11

 • 12

  12

 • 13

  13

 • 14

  14

 • 15

  15

 • 16

  16

 • 17

  17

 • 18

  18

 • 19

  19

 • 20

  20

 • 21

  21

 • 22

  22

 • 23

  23

Language preference

Album info

Popular tags

Random image