3จ เจ เจมส์ แจ็ค

3จ เจ เจมส์ แจ็ค
ที่ตั้ง 129/7 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.074-261095

 1424330325589skcc

1424330327333skcc

1424330328720skcc

1424330330439skcc

1424330332314skcc

1424330335047skcc

 

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า