IM HOUSE (อิมเฮ้าส์)

 

IM HOUSE (อิมเฮ้าส์)
บริการ 10.00 AM - 07.00 PM
ที่ตั้ง 341 ถนนเพชรเกษม ซ.11 (บ้านพักครูเทศบาล) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.074-256815
www.facebook.com/imhousecoffee

1424330113849skcc

1424330115375skcc

1424330116734skcc

1424330118164skcc

1424330119754skcc

1424330125019skcc

1424330123923skcc

1424330112266skcc


 

 

 

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า