จิราไก่ทอด สาขาที่สอง

 

จิราไก่ทอด สาขาที่สอง
92/2 ถ.ทุ่งรี ต.คอหงส์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณจิรา 082-2659644 

 S  12689413skcc

S  12689414skcc

S  12689415skcc

S  12689416skcc

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า