จิราไก่ทอด (สาขาแรก)

 

 

จิราไก่ทอด (สาขาแรก)
ติดเซเว่น ตรงข้ามประตู109 ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

S  12681221skcc

S  12681222skcc

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า