ไลลาไก่ทอด (ตลาดศรีตรัง)

 

ไลลาไก่ทอด (ตลาดศรีตรัง)
ตลาดศรีตรัง ถ.ปุณณกัณฑ์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 095-0312556 

 S  12673070skcc

S  12673071skcc

 

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า