ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก (ตรงข้ามพุทธรักษา)

 

 

ก๋วยเตี๋ยวเป่าปาก (ตรงข้ามพุทธรักษา) ซ.11
190 ถ.เพชรเกษม ซ.11 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 S  13402117skcc

S  13402118skcc

S  13402119skcc

S  13402123skcc

S  13402126skcc

S  13402127skcc

S  13402128skcc

S  13402130skcc

 

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า