ข้าวหมูแดงแสงทอง

 

 

ข้าวหมูแดง แสงทอง (ถ.แสงจันทร์)
เปิดบริการมากกว่า 30 ปี
หยุดทุกวันพุธ
131 ถ.แสงจันทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-5586666

 1424330216002skcc

1424330217464skcc

1424330219532skcc

1424330221598skcc

1424330223348skcc

 

 

 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า