ฝีมือนาง (หลังสวนหย่อมเซี่ยงตึ้ง) ซ.4

 

ฝีมือนาง (หลังสวนหย่อมเซี่ยงตึ้ง) ซ.4
ที่ตั้ง ซ.4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 081-1895572

 1424330165607skcc

1424330166724skcc

1424330168723skcc

1424330169618skcc

1424330170573skcc

1424330171474skcc

 

 

 

 ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า