ข้าวแกงนายหลำ

 

 

ข้าวแกงนายหลำ (รพ.กรุงเทพ)
289 ถ.คลองเรียน1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 S  13221942SKCC

S  13221944SKCC

S  13221945SKCC

S  13221947SKCC

S  13221948SKCC

S  13221949SKCC

 

 

 


 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า