ก๋วยเตี๋ยวนายสะอาด

 

ก๋วยเตี๋ยวนายสะอาด (รพ.กรุงเทพ)
610,612 ถ.คลองเรียน1  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เปิดทุกวัน 06.00 – 18.00 น.

 S  13221932SKCC

S  13221933SKCC

S  13221934SKCC

S  13221935SKCC

S  13221936SKCC

S  13221938SKCC

S  13221939SKCC

 


 


ดู ร้านอาหาร เครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า